• Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 6.000m2 gần KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, HCM, 55.000đ/m2