• Cho thuê kho 55.379m2 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê kho 55.379m2 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê kho 55.379m2 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê kho 55.379m2 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, 4.5 USD/m2