• Cho thuê kho 3.000m2 trong KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, 40.000đ/m2
  • Cho thuê kho 3.000m2 trong KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, 40.000đ/m2