• Cho thuê kho 2.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê kho 2.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê kho 2.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê kho 2.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 3.2 USD/m2