• Cho thuê kho 2.400m2 trong KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, HCM, 115.000đ/m2
  • Cho thuê kho 2.400m2 trong KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, HCM, 115.000đ/m2