• Cho thuê kho 2.200m2 ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, 55.000đ/m2
  • Cho thuê kho 2.200m2 ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, 55.000đ/m2