• Cho thuê kho 1.500-3.000m2 ở Tân Túc, Bình Chánh, HCM, 105.000đ/m2Cho thuê kho 1.500-3.000m2 ở Tân Túc, Bình Chánh, HCM, 105.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.500-3.000m2 ở Tân Túc, Bình Chánh, HCM, 105.000đ/m2
  • Cho thuê kho 1.500-3.000m2 ở Tân Túc, Bình Chánh, HCM, 105.000đ/m2Cho thuê kho 1.500-3.000m2 ở Tân Túc, Bình Chánh, HCM, 105.000đ/m2