• Cho thuê kho 1.476m2 ở Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM, 112 triệu/tháng
  • Cho thuê kho 1.476m2 ở Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM, 112 triệu/tháng
  • Cho thuê kho 1.476m2 ở Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM, 112 triệu/tháng