• Cho thuê/bán khuôn viên xưởng 50.000m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 90 tỷ
  • Cho thuê/bán khuôn viên xưởng 50.000m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 90 tỷ
  • Cho thuê/bán khuôn viên xưởng 50.000m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 90 tỷ
  • Cho thuê/bán khuôn viên xưởng 50.000m2 ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, BD, 90 tỷ