• Cho thuê 7 xưởng tổng 24.067m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2.7 USD/m2
  • Cho thuê 7 xưởng tổng 24.067m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2.7 USD/m2
  • Cho thuê 7 xưởng tổng 24.067m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2.7 USD/m2
  • Cho thuê 7 xưởng tổng 24.067m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2.7 USD/m2