• Cho thuê 5 kho chứa hàng tổng 4.000m2 ở Dĩ An, Bình Dương, 500tr/tháng
  • Cho thuê 5 kho chứa hàng tổng 4.000m2 ở Dĩ An, Bình Dương, 500tr/tháng