• Cho thuê 3 xưởng tổng 10.040m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 2.2 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng tổng 10.040m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 2.2 USD/m2
  • Cho thuê 3 xưởng tổng 10.040m2 ở Đồng Phú, Bình Phước, 2.2 USD/m2