• Cho thuê 2 xưởng tổng 12.724m2 KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, 5USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 12.724m2 KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, 5USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 12.724m2 KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, 5USD/m2
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 12.724m2 KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, 5USD/m2Cho thuê 2 xưởng tổng 12.724m2 KCN Phú Tân, Thủ Dầu Một, 5USD/m2