• Bán xưởng sx may mặc 10.524m2 ở KCN VSIP1, Thuận An, BD, 5.3 triệu USD
  • Bán xưởng sx may mặc 10.524m2 ở KCN VSIP1, Thuận An, BD, 5.3 triệu USD
  • Bán xưởng sx may mặc 10.524m2 ở KCN VSIP1, Thuận An, BD, 5.3 triệu USD
  • Bán xưởng sx may mặc 10.524m2 ở KCN VSIP1, Thuận An, BD, 5.3 triệu USD