• Bán xưởng sản xuất gỗ KV 13.000m2 ở KCN Thạnh Phú, Đồng Nai, 50 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ KV 13.000m2 ở KCN Thạnh Phú, Đồng Nai, 50 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ KV 13.000m2 ở KCN Thạnh Phú, Đồng Nai, 50 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ KV 13.000m2 ở KCN Thạnh Phú, Đồng Nai, 50 tỷ