• Bán xưởng sản xuất gỗ 1.156m2 ở Thái Hòa, Tân Uyên, BD, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ 1.156m2 ở Thái Hòa, Tân Uyên, BD, giá 16 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất gỗ 1.156m2 ở Thái Hòa, Tân Uyên, BD, giá 16 tỷ