• Bán xưởng sản xuất cơ khí 2.350m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 40 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí 2.350m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 40 tỷ
  • Bán xưởng sản xuất cơ khí 2.350m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 40 tỷ