• Bán xưởng KV 8.000m2 trong KCN Đồng An 2, TDM, Bình Dương
  • Bán xưởng KV 8.000m2 trong KCN Đồng An 2, TDM, Bình Dương
  • Bán xưởng KV 8.000m2 trong KCN Đồng An 2, TDM, Bình Dương
  • Bán xưởng KV 8.000m2 trong KCN Đồng An 2, TDM, Bình Dương