• Bán xưởng KV 42.000m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương, 58 tỷ
  • Bán xưởng KV 42.000m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương, 58 tỷ