• Bán xưởng KV 4.992m2 ở KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương, 35 tỷ
  • Bán xưởng KV 4.992m2 ở KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương, 35 tỷ
  • Bán xưởng KV 4.992m2 ở KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương, 35 tỷ