• Bán xưởng KV 15.851m2 ở ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD, 110 tỷ
  • Bán xưởng KV 15.851m2 ở ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD, 110 tỷ
  • Bán xưởng KV 15.851m2 ở ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD, 110 tỷ
  • Bán xưởng KV 15.851m2 ở ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, BD, 110 tỷ