• Bán xưởng KV 15.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương, 3.2 triệu USD
  • Bán xưởng KV 15.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương, 3.2 triệu USD
  • Bán xưởng KV 15.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương, 3.2 triệu USD
  • Bán xưởng KV 15.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương, 3.2 triệu USD