• Bán xưởng KV 14.750m2 trong KCN Tam Phước, Biên Hòa, ĐN, 2.3 triệu USD
  • Bán xưởng KV 14.750m2 trong KCN Tam Phước, Biên Hòa, ĐN, 2.3 triệu USD