• Bán xưởng KV 10.800m2 ở KCN Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 120 tỷ
  • Bán xưởng KV 10.800m2 ở KCN Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 120 tỷ
  • Bán xưởng KV 10.800m2 ở KCN Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 120 tỷ
  • Bán xưởng KV 10.800m2 ở KCN Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương, 120 tỷ