• Bán xưởng khuôn viên 1.600m2 ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN, giá 7.5 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.600m2 ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN, giá 7.5 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.600m2 ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN, giá 7.5 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.600m2 ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN, giá 7.5 tỷ
  • Bán xưởng khuôn viên 1.600m2 ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN, giá 7.5 tỷ