• Bán xưởng gỗ KV 32.000m2 ở KCN Đồng Xoài 1, Bình Phước, 125 tỷ
  • Bán xưởng gỗ KV 32.000m2 ở KCN Đồng Xoài 1, Bình Phước, 125 tỷ
  • Bán xưởng gỗ KV 32.000m2 ở KCN Đồng Xoài 1, Bình Phước, 125 tỷ