• Bán xưởng gỗ có máy móc KV 5.238m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, BD, 18 tỷ
  • Bán xưởng gỗ có máy móc KV 5.238m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, BD, 18 tỷ
  • Bán xưởng gỗ có máy móc KV 5.238m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, BD, 18 tỷ
  • Bán xưởng gỗ có máy móc KV 5.238m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, BD, 18 tỷ
  • Bán xưởng gỗ có máy móc KV 5.238m2 ở Tân Hiệp, Phú Giáo, BD, 18 tỷ