• Bán nhiều lô đất xây xưởng trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 148,5USD/m2
  • Bán nhiều lô đất xây xưởng trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 148,5USD/m2
  • Bán nhiều lô đất xây xưởng trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 148,5USD/m2
  • Bán nhiều lô đất xây xưởng trong KCN Đức Hòa 3, Long An, 148,5USD/m2