• Bán nhà xưởng KV 40.000m2 trong KCN Long Khánh, Đồng Nai, 295 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 40.000m2 trong KCN Long Khánh, Đồng Nai, 295 tỷ
  • Bán nhà xưởng KV 40.000m2 trong KCN Long Khánh, Đồng Nai, 295 tỷ