• Bán nhà xưởng 1.433m2 ở Khánh Bình 73, Tân Uyên, Bình Dương, 12 tỷ
  • Bán nhà xưởng 1.433m2 ở Khánh Bình 73, Tân Uyên, Bình Dương, 12 tỷ
  • Bán nhà xưởng 1.433m2 ở Khánh Bình 73, Tân Uyên, Bình Dương, 12 tỷ
  • Bán nhà xưởng 1.433m2 ở Khánh Bình 73, Tân Uyên, Bình Dương, 12 tỷ
  • Bán nhà xưởng 1.433m2 ở Khánh Bình 73, Tân Uyên, Bình Dương, 12 tỷ