• Bán đất xây xưởng KV 11.703m2 ở Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương, 18 tỷ
  • Bán đất xây xưởng KV 11.703m2 ở Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương, 18 tỷ
  • Bán đất xây xưởng KV 11.703m2 ở Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương, 18 tỷ