• Bán đất xây xưởng 506.000m2 trong KCN Đất Cuốc, Bình Dương, 130 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 506.000m2 trong KCN Đất Cuốc, Bình Dương, 130 USD/m2
  • Bán đất xây xưởng 506.000m2 trong KCN Đất Cuốc, Bình Dương, 130 USD/m2