• Bán đất và xưởng 33.000m2 ở KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, BD, 7.8 triệu USD
  • Bán đất và xưởng 33.000m2 ở KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, BD, 7.8 triệu USD
  • Bán đất và xưởng 33.000m2 ở KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, BD, 7.8 triệu USD
  • Bán đất và xưởng 33.000m2 ở KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, BD, 7.8 triệu USD