• Bán đất trống xây xưởng 5.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 5.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 5.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 5.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 5.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2