• Bán đất trống xây xưởng 23.860m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 23.860m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 23.860m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 23.860m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2
  • Bán đất trống xây xưởng 23.860m2 trong KCN Sóng Thần 3, BD, 250USD/m2