• Bán đất trống trồng cây lâu năm 9.764m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 55 tỷ
  • Bán đất trống trồng cây lâu năm 9.764m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 55 tỷ
  • Bán đất trống trồng cây lâu năm 9.764m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, 55 tỷ