• Bán đất trồng cây lâu năm 2.468m2 ở xã Đất Cuốc, Tân Uyên, 2,8 triệu/m2
  • xã Đất Cuốc, Tân Uyên
  • Bán đất trồng cây lâu năm 2.468m2 ở xã Đất Cuốc, Tân Uyên, 2,8 triệu/m2
  • Bán đất trồng cây lâu năm 2.468m2 ở xã Đất Cuốc, Tân Uyên, 2,8 triệu/m2