• Bán đất trống 71.722m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, 53 USD/m2
  • Bán đất trống 71.722m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, 53 USD/m2
  • Bán đất trống 71.722m2 trong KCN Châu Đức, BRVT, 53 USD/m2