• Bán đất trống 6.000m2 đang xin lên SKC ở Tân Mỹ, Tân Uyên, 2 triệu/m2
  • Bán đất trống 6.000m2 đang xin lên SKC ở Tân Mỹ, Tân Uyên, 2 triệu/m2