• Bán đất trống 44.193m2 trong KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 usd/m2
  • Bán đất trống 44.193m2 trong KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 usd/m2
  • Bán đất trống 44.193m2 trong KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 usd/m2
  • Bán đất trống 44.193m2 trong KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 usd/m2