• Bán đất trống 231ha  trong KCN Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre, 1.7 triệu/m2
  • Bán đất trống 231ha  trong KCN Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre, 1.7 triệu/m2
  • Bán đất trống 231ha  trong KCN Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre, 1.7 triệu/m2
  • Bán đất trống 231ha  trong KCN Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre, 1.7 triệu/m2