• Bán/cho thuê xưởng mới 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, 35 tỷ 
  • Bán/cho thuê xưởng mới 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, 35 tỷ 
  • Bán/cho thuê xưởng mới 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, 35 tỷ 
  • Bán/cho thuê xưởng mới 1.900m2 ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, 35 tỷ