• Bán/cho thuê xưởng KV 8.600m2 ở KP4, An Phú, Thuận An, BD, 12 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 8.600m2 ở KP4, An Phú, Thuận An, BD, 12 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 8.600m2 ở KP4, An Phú, Thuận An, BD, 12 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 8.600m2 ở KP4, An Phú, Thuận An, BD, 12 triệu/m2