• Bán/cho thuê xưởng KV 5.510m2 ở KCN Sóng Thần 1, Bình Dương, 60 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 5.510m2 ở KCN Sóng Thần 1, Bình Dương, 60 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng KV 5.510m2 ở KCN Sóng Thần 1, Bình Dương, 60 tỷ