• Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở KCN Tân Đông Hiệp B, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở KCN Tân Đông Hiệp B, Bình Dương
  • Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở KCN Tân Đông Hiệp B, Bình Dương