• Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở Hòa Lợi, TDM, Bình Dương, 17 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở Hòa Lợi, TDM, Bình Dương, 17 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở Hòa Lợi, TDM, Bình Dương, 17 triệu/m2
  • Bán/cho thuê xưởng KV 4.000m2 ở Hòa Lợi, TDM, Bình Dương, 17 triệu/m2