• Bán/cho thuê xưởng KV 13.000m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai
  • Bán/cho thuê xưởng KV 13.000m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai