• Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ
  • Bán/cho thuê xưởng 32.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai, 375 tỷ