• Bán/cho thuê xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 29.100m2 trong KCN Tam Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2