• Bán/cho thuê xưởng 16.394m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 370 USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 16.394m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 370 USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 16.394m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 370 USD/m2
  • Bán/cho thuê xưởng 16.394m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 370 USD/m2